GoTreatIT struktura programu


Gotreat

 

Po správné instalaci programu GoTreatIT  již nic nebrání se přihlásit do programu.  Vstupní obrazovka   umožňuje přihlásit se uživateli s typickou bezpečnostní procedurou  heslem. Samotné přihlášení  pak  každému uživateli umožní  vstoupit pouze  do administrátorem  přidělené části programu, tak aby nedošlo k neúmyslnému poškození dat.   Nová data která se při práci s programem vloží jsou  také  spojena i s konkrétní osobou, která je vložila . To má v našem  případě význam hlavně v případě kloubních indexů,  protože identifikace   zdravotního pracovníka nám  zajistí  přehled o tom,  kdo klouby vyšetřoval abychom vyloučily chybu  spojenou s rozdílnou vyšetřovací technikou  členů revmatologického týmu.  Pravděpodobně  tato vlastnost programu  umožní  sledovat pacienta stejným členem  revmatologického týmu a zaručí   sledovat  objektivní změny stavu pacienta.


Pokud se  na GoTreatit podíváme  z hlediska  základních funkcí je patrné  že program má 5 základních  funkcí, které  jsou zásadní pro monitoraci stavu revmatolologického  pacienta .

  1.  Stanovení   diagnosy  běžných revmatických chorob ,  kdy  jsou  přiložena diagnostická kriteria  pro časté revmatologické choroby   a  zároveň  záznam typických laboratorních nálezů pro  revmatické choroby typu  revmatoidní  artritidy / rheumatoid arthritis/,  systémových chorob / connective tissue disease/ nebo  seronegativních spondartritid/ seronegative spondylarthritis/.  Vždy jsou  tedy dobře dohledatelné laboratorní hodnoty jako CCP. RF. HLA B 27 . ANA ENA. To samozřejmě umožní nalézt  hodnoty laboratorních  výsledků  během několika vteřin.
  2. Stanovení aktivity   revmatoidní artritidy nebo seronegativní spondartritidy , pomocí kloubních indexů  nebo BASDAI score.  Zde bych vyzdvihl   dobře zpracovaný  modul grafického  záznamu  bolestí a otoků kloubů , který umožňuje   záznam aktivity  v  68 kloubech .  Osobně nesouhlasím pouze   používáním DAS 28 score  jako jediného ukazatele kloubní aktivity v běžné revmatologické ambulanci . Ne proto ,že by  tento údaj nebyl důležitý a neovlivňoval terapii, ale proto,  že například postižení dolních končetin je časté a bez dobrého záznamu není možné dobře popsat celkový stav pacienta.     Jsem zastáncem  časných synovectomií  kloubů , které se snažím provádět do 6 měsíců chronické synovitidy a myslím si , že grafický záznam  aktivity v určitém kloubu je nesrovnatelně přehlednější než jakýkoliv slovní popis.   Databázový záznam GoTreatIT  samozřejmě umožňuje  automatické výpočty kloubních indexů  při zadání FW. CRP, pacientova a lékařova zhodnocení , což urychluje práci v ambulanci.  Musím ocenit i  možnost  záznamu daktylitidy do  grafického záznamu.   
  3. Stanovení komplexních  indexů zdravotního stavu jako je MDHAQ. HAQ ,MHAQ a  Quest RA pro revmatoidní artritidu  nebo  BASDAI a  BASFI  pro ankylosující spondylitidu . Tento modul je samozřejmě spojen s modulem pacientských dotazníků, které  si pacient vyplňuje sám. Tam musím ocenit, že tento modul je v podstatě  samostatný a pacient má tedy možnost  zadat tyto údaje   ještě v  čekárně ambulance. Modul je však zpracován tak, aby pacient při samotném vyplnění neměl možnost vstoupit do jiných  částí programu  a vidět například údaje o jiných pacientech. Po vyplnění dotazníku dojde k automatickému odhlášení z programu, takže data jsou od té doby skryta před zraky nepovolaných osob. Tento modul je samozřejmě dostupný v jazykové verzi  srozumitelné pacientovi.
  4. Stanovení  stupně   strukturálního postižení  / demage/  u   revmatoidní artritidy nebo seronegativní spondartritidy .U revmatoidní artritidy  je jako kriterium postižení aplikován SENS  /simple erosion narrowing score/  nebo RAAD score /rheumatoid arthritis articular damage score / opět grafickým   databázovým  záznamem.U ankylosující spondylartritidy je to  BASMI  a z  rentgenových kriterií   BASRI.
  5. Terapeutický modul , který umožňuje zadat rychle nejen běžnou revmatologickou medikaci  ale i zaznamenat  operační zákroky na  68 kloubech a kloubních skupinách a punkce kloubů s aplikací steroidu.

Zásadním přínosem programu GoTreatIT není   samostatná přítomnost výše uvedených modulů , ale skutečnost, že jsem nyní na jednom grafu - jedné obrazovce  sledovat souvislosti mezi aktivitou choroby a eventuální terapeutickou odpovědí. V poslední době například  studie TICORA  , BEST a  CAMERA prokazují , že je nutné titrovat dávku MTX   do  optimální hladiny ve které dochází ke snížení aktivity choroby , pravděpodobně větší dávku  a rychleji než jsme doposud byly zvyklí.  V případě grafického záznamu trvale aktivní revmatoidní artritidy dobře patrné na grafu nejen  v oblasti DAS 28 ale i MDHAQ   upravíme dávku asi rychleji.


 
 
 

hodnocení: 2.91/5 (1,648 hlas odvoleno)

Share It!

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.rheumacentrumeac.cz/trackback.php/GoTreatITstrukturaprogramu

No trackback comments for this entry.

Be the first to comment